Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Mainostalo PrintLink Ky
Y-tunnus: 2526062-6
Postiosoite: Kotametsäntie 5, 62100 LAPUA

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Juha-Ville Lahdensuo
Postiosoite: Kotametsäntie 5, 62100 LAPUA
Puhelin: 0400-167 691

3. Rekisterin nimi
PrintLink24 asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on PrintLink24 verkkokaupan asiakkaiden tilausten käsittely sekä tilaushistorian arkistointi.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Etu- ja sukunimi
Puhelin
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Tilaushistoria

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä,
jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.